Lämna intellektet för en stund – känn, upplev och odla lugnet i dig själv.